Covid-19/Koronavirus

Helsedirektoratet har nå bestemt at alle fysioterapiklinikker i Norge stenges. Dette gjøres på medisinskfaglig grunnlag for å redusere smittespredningen. Stengingen har umiddelbar virkning fom 16. mars, foreløpig tom 26. mars med mulighet for forlengelse.

Alle planlagte avtaler med fysisk oppmøte vil derfor utgå. Vi forstår at dette kan medføre ulemper for den enkelte. Derfor vil vi følge opp planlagte avtaler via sms/ telefon evt videokonsultasjon. Du vil bli kontakten av din behandlede terapeut den nærmeste tiden.

Har du andre spørsmål som omhandler pågående oppfølging ber om at du tar kontakt med din behandlende fysioterapeut. Nye pasienter kan også henvende seg for råd og veiledning pr telefon evt video

For henvendelser, ta kontakt via vårt vanlige nummer på tlf: 32 75 47 05.

Beste hilsen
Vestfossen fysikalske institutt