Første time

Ved første konsultasjon setter vi av god tid til samtale og klinisk undersøkelse. Vi vil blant annet stille spørsmål rundt de aktuelle plagene dine og hvilke ønsker og målsetninger du har. På den måten kan vi gjøre en vurdering sammen av mulige årsakssammenhenger, hensiktsmessige tiltak og prognose. Vi legger vekt på en helhetlig tilnærming og kunnskapsbasert praksis som innebærer at undersøkelse og behandling er basert på kunnskap fra forskning, i tillegg til terapeutens og din egen erfaring og kunnskap.

Det er fint om du har på deg tøy som gjør at det er mulig å undersøke problemområdet og de tilstøtende områdene. For eksempel ved kneplager er det bra å kunne se både korsrygg, hofter knær og ankler, og ved skulderplager er det bra å kunne se både nakke, brystrygg, skulder og albue.

Her er oversikt over noen av spørsmålene som kan være relevante. Du trenger ikke skrive ned svarene, men tenk gjerne gjennom noe av dette før du kommer til første time:

 • Hvordan og når oppstod plagen ? (Akutt, snikende, plutselig…)
 • Hva provoserer plagene ? (Aktivitet, jobb, posisjoner, søvn, stress mm)
 • Hva lindrer plagene ? (Gode stillinger, hvile, bevegelse, medisiner, søvn, avslapping..)
 • Hvordan var ditt trenings-/aktivitetsnivå før plagene oppstod ?
 • Hvordan er ditt trenings-/aktivitetsnivå nå ?
 • Hvilke aktiviteter hindrer plagene deg i å delta i ? (både treningsaktiviteter og andre daglige aktiviteter)
 • Har du vært til undersøkelse og/eller behandling for disse plagene tidligere?
 • I så fall, hva slags svar har du fått, og hva slags behandling har blitt utprøvd?
 • Ta med eventuelle relevant epikriser, røntgen-, MR- og CT-beskrivelser.
 • Hvordan er din jobbsituasjon ? (Fysisk jobb, stillesittende, sykemeldt… )
 • Hvordan er din hjemme- og fritidssituasjon ? (Familie, hygge, ansvar, tidsklemme)
 • Har du andre relevante medisinske diagnoser ? (diabetes, hjertesykdom, m.fl.)
 • Hvordan er din søvnkvalitet og -kvantitet ?
 • Oversikt over eventuell medisinbruk, både mht de aktuelle plagene og forøvrig.
 • Hva tror du selv er galt og mulige årsaker?
 • Hva tror du selv skal til for å bli bedre ?
 • Hva er viktig for deg/ dine målsetninger
 • Hvordan tenker du vi kan hjelpe deg best mulig ?

Vel møtt!